03 februari 2021

Magazine De Bibliotheek biedt hulp bij belastingaangifte

Zijn jullie er al klaar voor?

Met trots presenteren we het magazine De Bibliotheek biedt hulp bij belastingaangifte. Een magazine vol met inspiratie, tips & tricks, ervaringen van andere bibliotheken en achtergrondinformatie over de belastinghulp.

Vijf jaar geleden is de samenwerking met de Belastingdienst van start gegaan. Met veel energie en creativiteit werden in korte tijd contacten gelegd met lokale maatschappelijke organisaties en gezamenlijk plannen gemaakt voor deze nieuwe dienstverlening. Sindsdien kunnen burgers ook bij de bibliotheek terecht voor hulp bij belastingaangifte en steeds vaker ook voor toeslagen. Dit gebeurt in de vorm van (inloop)spreekuren, 1-op-1 hulp voor het volledig invullen van de aangifte en informatiebijeenkomsten.

In dit magazine kun je lezen hoe bibliotheken op diverse wijzen en met een breed scala aan partners invulling hebben gegeven aan hun belastingdienstverlening. Een aantal bibliotheken vertelt hoe ze in 2020, het jaar waarin corona alle gemaakte plannen van tafel veegde, samen met de partners alternatieven hebben bedacht om de doelgroep tóch te kunnen helpen. Ook geven we tips voor het organiseren van de belastinghulp en suggesties voor wat je kunt doen als het lastig is om de juiste maatschappelijke partners te vinden om de samenwerking mee aan te gaan. Tot slot vind je informatie over hoe je de Marketing Toolkit Belastinghulp kunt inzetten en wat het belang van de sociaal-educatieve kaart in relatie tot de belastingdienstverlening is.

Veel lees- en luisterplezier!"

Lees hier het magazine! De bibliotheek biedt hulp bij belastingaangifte.

Bekijk alle relevantie informatie over het programma Digitale inclusie voor Brabantse bibliotheken op onze website.

Promo.jpg