18 september 2018

Lezers, in alle staten (generaal),

De derde dinsdag van september; een belangrijke dag voor ons land! De economie bloeit als nooit tevoren en dat is goed nieuws. Tegelijkertijd zien we een samenleving die in rap tempo verandert.

Dit biedt kansen en het plaatst ons tevens voor uitdagingen. Zo zien we graag dat iedereen mee kan blijven doen in onze samenleving en dat iedereen zich kan blijven ontwikkelen. Cubiss draagt hier graag aan bij. We ondersteunen bibliotheken, onderwijsinstellingen en organisaties in het sociaal domein bij het stimuleren van lezen, leren en informeren.

Op Prinsjesdag wordt duidelijk wat de regering het komende jaar gaat doen. Dit is uiteraard ook van belang voor de toekomst van de bibliotheken, het onderwijs en organisaties in het sociaal domein. Wij sluiten graag aan bij deze speciale dag en geven in deze Cubissness een doorkijk naar de vraagstukken waar wij in 2019 – in samenwerking – onze tanden in willen (blijven) zetten!

Video

Én – niet in de laatste plaats: “Door samenwerking is in de achter ons liggende periode veel bereikt en er is veel om op verder te bouwen. Wij hebben daarin een bijzondere, gezamenlijke verantwoordelijkheid, we voelen ons gesteund en doen graag een beroep op elkaars wijsheid…”

Veel lees- én kijkplezier!

 

Henk Snier
Directeur-bestuurder Cubiss

 

Dit artikel is opgenomen in de Cubissness (Prinsjesdag 2018). Artikelen in deze nieuwsbrief zijn:

Meer weten?
Neem contact op met: