Datum

Storytelling - Lezend door de keten

Het verhaal van de bibliotheek moet verteld worden! In de tweede publicatie gaan we in op de samenwerking tussen de bibliotheek en de onderwijsketen. Wat kan de bibliotheek het onderwijs bieden? En wat is daarvoor nodig?

Lezend door de keten bestaat uit drie verhalen:

Uit de praktijk blijkt dat kinderen naarmate ze ouder worden steeds minder gaan lezen. Hoe zorg je ervoor dat ze zelf blijven werken aan hun eigen leesontwikkeling? En hoe enthousiasmeer je leerlingen om het plezier in lezen te vinden en te behouden? Een gesprek met een leescoördinator/groepsleerkracht/gedragsspecialist van een basisschool, twee pabo-docenten Nederlands en een pabo-student.

Hoe zorg je ervoor dat leerlingen niet ineens in een zwart lees-gat vallen als ze van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaan? En hoe laat je ze überhaupt hun leesniveau doorontwikkelen? In dit tweede verhaal spreken we met een student vakdocent biologie en de instituutopleider van Fontys, een docent Nederlands en een leesconsulent bij een Bibliotheek.

Hoe wordt een student pedagogiek zo opgeleid dat die de volgende generatie enthousiast maakt over lezen? En hoe stimuleer je taal en bevorder je lezen overkoepelend in de kinderopvang? Docenten opleiding pedagogisch medewerker, studenten pedagogisch medewerker en beleidsmedewerker pedagogiek gaan in gesprek.

Lees nu de publicatie Lezend door de keten.

De eerste editie van de reeks Storytelling Één team, één resultaat en de derde editie Beter in de basis, vind je hier

Naar overzicht Actueel en Blogs >>

Downloads