01 juli 2016

Lezen is leuk! krijgt vervolg met Vakantielezen!

Samen strijden tegen de vakantiedip

Het project Lezen is leuk! is volgens Stichting Lezen en Stichting Kinderpostzegels uiterst succesvol verlopen voor de verkozen 100 scholen in de Nederlandse krimpregio’s. Een mooie opsteker! Voorwaarde voor Stichting Kinderpostzegels om een vervolg op Lezen is leuk! te honoreren, was een duurzame aanpak door middel van een gecontracteerde koppeling met de Bibliotheek op school. Zo gezegd, zo gedaan.

vakantielezen1.jpgGekozen is voor een vervolg in Limburg – een proeftuin – waarbij  het project Vakantielezen! deze zomer en komend najaar bij 20 de Bibliotheek op school-scholen wordt ingezet. Ook de boekhandels worden hierbij betrokken. Cubiss Limburg, Stichting Lezen en Flow-Communicatie adviseren en begeleiden de bibliotheken bij hun activiteiten rondom Vakantielezen!. Bedoeling is om, wanneer de Limburgse pilot goed verloopt, Vakantielezen! volgend jaar een breder vervolg te geven.

Het belang van lezen in de vakantie wordt steeds meer erkend. Basisschoolleerkracht Marieke Baselmans deed onderzoek naar hoe je de zomerleesdip kunt bestrijden. Dagblad Trouw publiceerde onlangs nog een artikel over het belang van lezen in de vakantie. En ook een initiatief als de Vakantiebieb stimuleert zomerlezen, door een VakantieBieb-app te bieden met een leuk en gratis leespakket voor het hele gezin.

(Foto boven: start Vakantieleesproject in Ell, Basisschool de Verrekijker; foto onder: Na een lange tropische dag hebben de kinderen van basisschool Schinveld de Vakantielezenisleuk tas ontvangen!).

vakantielezen2.jpgWe houden u op de hoogte van de voortgang van Vakantielezen!

Neem voor meer informatie op met Elly Cuijpers.

Dit artikel is opgenomen in de Cubissness (juli 2016). Andere artikelen in deze nieuwsbrief zijn: