24 oktober 2018

Letterliefde in Parkstad

In de Week van de Alfabetisering lanceerde de Heerlense burgemeester Emile Roemer de website Letterliefde in Parkstad van het Bondgenootschap Geletterdheid Parkstad.

De website Letterliefdeparkstad.nl en de campagne die eromheen is gemaakt, zijn de concrete resultaten die het Bondgenootschap Geletterdheid Parkstad – met behulp van subsidie van Tel mee met Taal – heeft verwezenlijkt. Op de website komen Taalambassadeurs via filmpjes zelf aan het woord.  Lees ook het persbericht.

Voorkomen en verminderen van de laaggeletterdheid in de regio Parkstad

Medio 2017 is het Convenant Bondgenootschap Geletterdheid Parkstad 2017-2021 door 34 organisaties en bedrijven ondertekend. Het gezamenlijke doel is het voorkomen en verminderen van de laaggeletterdheid in de regio Parkstad. Bondgenootschap Geletterdheid Parkstad is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, bibliotheken, maatschappelijke organisaties, scholen en bedrijven. Zij werken samen om laaggeletterdheid onder de bevolking in Parkstad terug te dringen. De eerste 20 bondgenoten tekenden in 2012 het convenant. In juli 2017 werd een nieuw convenant getekend (2017-2021). Met dit nieuwe convenant willen de bondgenoten verder invulling geven aan de landelijke aanpak ‘Tel mee met taal´in de regio Parkstad. Lees verder over de aanpak van laaggeletterdheid in de regio Zuid-Limburg..

Taalambassadeurs

Taalambassadeurs zijn ooit zelf laaggeletterd geweest, ze delen graag hun kennis en ervaringen. Op de website Letterliefde in Parkstad vertellen zij er meer over. Een van de taalambassadeurs was aanwezig bij RTL Late Night. Rogér Breemen vertelt dat leren lezen zijn leven totaal veranderd heeft. Beluister hier zijn bijzondere verhaal.

Mensen die moeite hebben met taal en niet in Parkstad wonen, kunnen contact opnemen met de lokale bibliotheek!

Meer weten?

Neem contact op met Cubiss collega Ivette Sprooten, zij is één van de bondgenoten in de drie samenwerkingsverbanden.

Materialen

Letterliefde Parkstad vraagt bibliotheken om te helpen met het verbeteren van de geletterdheid in regio Parkstad. Om de campagne nog beter in te zetten, hebben ze jouw hulp nodig. Zonder jouw hulp bereiken we hen niet.
Via deze link kun je materialen downloaden die helpen om de campagne te verspreiden. Op die manier kun jij jouw steentje bijdragen bij het terugdringen van laaggeletterdheid in Parkstad.
Alles dat je moet weten over de campagne en de materialen is ook terug te vinden op die site.
"We willen je alvast van harte bedanken voor je hulp hierbij! Dankzij jouw steun is het lees- en schrijfniveau van Parkstad weer een stukje beter."

Meer weten?
Neem contact op met: