24 oktober 2018

Letterliefde in Parkstad

In de Week van de Alfabetisering lanceerde de Heerlense burgemeester Emile Roemer de website Letterliefde in Parkstad van het Bondgenootschap Geletterdheid Parkstad.

De website Letterliefdeparkstad.nl en de campagne die eromheen is gemaakt, zijn de concrete resultaten die het Bondgenootschap Geletterdheid Parkstad – met behulp van subsidie van Tel mee met Taal – heeft verwezenlijkt. Op de website komen Taalambassadeurs via filmpjes zelf aan het woord.  Lees ook het persbericht.

Voorkomen en verminderen van de laaggeletterdheid in de regio Parkstad

Medio 2017 is het Convenant Bondgenootschap Geletterdheid Parkstad 2017-2021 door 34 organisaties en bedrijven ondertekend. Het gezamenlijke doel is het voorkomen en verminderen van de laaggeletterdheid in de regio Parkstad. Bondgenootschap Geletterdheid Parkstad is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, bibliotheken, maatschappelijke organisaties, scholen en bedrijven. Zij werken samen om laaggeletterdheid onder de bevolking in Parkstad terug te dringen. De eerste 20 bondgenoten tekenden in 2012 het convenant. In juli 2017 werd een nieuw convenant getekend (2017-2021). Met dit nieuwe convenant willen de bondgenoten verder invulling geven aan de landelijke aanpak ‘Tel mee met taal´ in de regio Parkstad.

Taalambassadeurs

Taalambassadeurs zijn ooit zelf laaggeletterd geweest, ze delen graag hun kennis en ervaringen. Op de website Letterliefde in Parkstad vertellen zij er meer over. Een van de taalambassadeurs was aanwezig bij RTL Late Night. Rogér Breemen vertelt dat leren lezen zijn leven totaal veranderd heeft. Beluister hier zijn bijzondere verhaal.

Mensen die moeite hebben met taal en niet in Parkstad wonen, kunnen contact opnemen met de lokale bibliotheek!

Achtergrond 

Laaggeletterdheid is een groot maatschappelijk probleem. Dit geldt ook voor Zuid-Limburg. 
Laaggeletterdheid is overal en komt voor in alle lagen van de bevolking. Om laaggeletterdheid effectief aan te pakken zijn door Cubiss samen met diverse publieke en private partijen drie samenwerkingsverbanden opgericht.

  • Bondgenootschap Parkstad voor geletterdheid
  • Coalitie tegen laaggeletterdheid Maastricht-Heuvelland
  • Coalitie Laaggeletterdheid Westelijke Mijnstreek

Alle drie willen ze met de gezamenlijke partners aan de slag om laaggeletterdheid in  Zuid-Limburg te verminderen. Samen dragen ze bij aan de maatschappelijke participatie van laaggeletterde burgers en ontstaat er een passend cursus- en activiteiten aanbod waardoor de drempel om deel te nemen voor de doelgroep wordt verlaagd. Dit leidt tot een actievere bevolking, een hogere arbeidsproductiviteit, lager ziekteverzuim en minder beroep op sociale voorzieningen.

De betrokkenheid van de partners is divers en daarom is ook hun aanpak steeds anders. Dit is kenmerkend voor de aanpak van laaggeletterdheid: iedereen heeft ermee te maken, maar de manier waarop is steeds anders. Partners zijn o.a. bibliotheken, gemeenten, welzijnswerk, ROC’s, banken, peuterspeelzalen, gemeenten, kinderopvangorganisaties, SW-bedrijven, schoonmaakbedrijven, GGD, zorginstellingen. Binnen de samenwerkingsverbanden komen de activiteiten van de verschillende partners samen. Adviseurs van Cubiss maken onderdeel uit van de drie samenwerkingsverbanden.

Meer weten?

Neem contact op met Cubiss collega Ivette Sprooten, zij is één van de bondgenoten in de drie samenwerkingsverbanden.

Materialen

Letterliefde Parkstad vraagt bibliotheken om te helpen met het verbeteren van de geletterdheid in regio Parkstad. Om de campagne nog beter in te zetten, hebben ze jouw hulp nodig. Zonder jouw hulp bereiken we hen niet.
Via deze link kun je materialen downloaden die helpen om de campagne te verspreiden. Op die manier kun jij jouw steentje bijdragen bij het terugdringen van laaggeletterdheid in Parkstad.
Alles dat je moet weten over de campagne en de materialen is ook terug te vinden op die site.
"We willen je alvast van harte bedanken voor je hulp hierbij! Dankzij jouw steun is het lees- en schrijfniveau van Parkstad weer een stukje beter."

Meer weten?
Neem contact op met: