Datum

Leiderschap in Lezen – terugblik 8 december

De zichtbaarheid van de educatieve bibliotheek bij partners en stakeholders

In de serie over ‘leiderschap in lezen’ hebben we verschillende thema’s de revue laten passeren. Een kijkje in de toekomstige uitdagingen van de bibliotheeksector vormde de aftrap. Vervolgens keken we naar de veranderende rol van de leesconsulent, hoe je dat als bibliotheek kunt vormgeven en wat de gevolgen daarvan (kunnen) zijn. De derde sessie stond in het teken van werkgeverschap: hoe krijg je nou die mensen binnen die geschikt zijn voor die veranderende rol van leesconsulent en hoe houdt je ze binnen? Eén belangrijk gegeven kwam in de vorige sessies vaak naar voren: we zijn (nog) niet zichtbaar genoeg om alles voor elkaar te krijgen wat we willen. De politiek en scholen hebben nog niet altijd genoeg structureel geld over voor de bibliotheeksector waarmee we echt zoden aan de dijk kunnen zetten. Daarom stond de laatste online verdiepingssessie op 8 december in het teken van zichtbaarheid onder leiding van twee boeiende sprekers die beide een totaal ander perspectief lieten zien.

Oscar Kneppers, succesvol ondernemer en oprichter van onder andere Rockstart, nam ons mee in zijn verhaal over de bibliotheek als Leesambassade. Hij heeft ervaring met het begeleiden van start-ups en kent de vragen en problemen waar deze beginnende bedrijven tegenaanlopen: hoe zet je je ‘merk’ neer? Hoe kom je aan tafel bij de juiste mensen? Hoe zet je jezelf neer als aantrekkelijk werkgever voor nieuwe aanwas? Oscar ziet de bibliotheek als een leesambassade: een zichtbare plek waar lezen normaal is en die openstaat voor iedereen om met elkaar in gesprek te gaan over onder andere lezen. Maar ook een expertisecentrum waar mensen werken die alles van lezen en leesbevordering weten en die het onderwijs en de kinderopvang daarin kunnen begeleiden. Oscar: “eigenlijk heeft de bibliotheek álle ingrediënten om een succesvolle leesambassade te kunnen zijn. De plekken zijn er, de collectie is er en de expertise ook”. Maar het moet nog voldoende gegoten worden in een zichtbaarheidsaanpak. Oscar had daar in zijn verhaal allerlei aanknopingspunten en tips voor. Zo noemde hij de BHag (Big Hairy Audacious Goal) als manier om je organisatie goed neer te zetten voor het personeel en de betrokkenen van buitenaf. De Bhag is een duidelijk en uitdagend tienjarendoel dat je voor je organisatie formuleert waarmee je iedereen aanspreekt. Bekijk hier de opname van de sessie voor de rest van het verhaal van Oscar Kneppers.

John Goedee, hoogleraar aan de Tilburg University, sprak na Oscar en dook met ons in de ketenregie en complexe samenwerkingsvraagstukken. Hij tikte verschillende belangrijke componenten in die complexe ketensamenwerking aan. Zo noemde hij het belang van rollen: wat is jouw rol, waar eindigt die en waar begint de rol van een ander? Ook noemde hij het belang van vraaggericht werken boven aanbodgericht werken en hoe je dat vraaggericht werken dan aanpakt. Deze en nog veel meer vragen passeerden kort te revue. Bekijk hier de opname van de sessie om het verhaal van John Goedee terug te kijken. We zijn op dit moment aan het kijken naar een vervolg met John Goedee (samen met Raymond den Bakker) in 2023 dat recht doet aan hun verhaal.

Bekijk hier het verlag terug van de online Verdiepingssessie op 11 oktober en 17 november

Naar overzicht Actueel en Blogs >>