Datum

Leesoffensief pilot pabo: de stimulerende ander, dat zijn wij samen! 

Op 23 mei sloten we onze tweede leespilot met de pabo van Fontys Hogeschool Kind en Educatie, bibliotheken en scholen in Tilburg, Eindhoven, Den Bosch en Uden af. Het afgelopen jaar zijn de lees- en mediaconsulenten, de opleiding en de scholen ‘de stimulerende ander’ geweest voor de studenten. En dat heeft bijgedragen aan het lezen, het leesplezier en de didactische vaardigheden van onze aankomende leraren.  

Zo kunnen zij op hun beurt weer ‘de stimulerende ander’ worden voor hun leerlingen: een leraar die kennis heeft van en over diverse soorten boeken, die zelf leest en het goede voorbeeld geeft, die ruimte maakt om te lezen en te praten over boeken en die leerlingen aanzet nieuwe boeken te kiezen. 

Door de pilot zijn niet alleen studenten, maar ook de basisschoolcoaches zich meer bewust geworden van hun taak als rolmodel voor leerlingen. Ook merkten ze dat kleine stapjes en eenvoudige werkvormen al grote resultaten kunnen opleveren!  

Vanuit deze tweede pilot zijn er aanbevelingen opgesteld voor bibliotheken, basisscholen en de pabo om structureel samen te werken aan de ontwikkeling van pabo-studenten tot leesbevorderende leraar. Deze aanbevelingen zijn ook interessant voor andere lerarenopleidingen.

Bekijk de aanbevelingen hier. Ook de resultaten van de eerste pilot vind je hier. 

Naar overzicht Actueel en Blogs >>