Blog

Hop on! En ga samen aan de slag met mediawijsheid

Welke kennis en vaardigheden hebben leerlingen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs nodig om later goed te kunnen functioneren in de samenleving? Ofwel; hoe maken we hen mediawijs? Het is alweer meer dan tien jaar geleden dat de Raad van Cultuur het begrip ‘mediawijsheid’ in Nederland introduceerde. Destijds bestond de iPad nog niet eens en lag Facebook nog in de wieg! Inmiddels groeien leerlingen op in een wereld waarin (sociale) media en technologie altijd aanwezig zijn en een grote invloed hebben op hun levens. Dat vraagt om de ontwikkeling van een nieuw onderwijscurriculum en om kennisdeling. Want alleen zo kun je als school structureel met digitale geletterdheid aan de slag!

Ingrid de Jong is projectleider mediawijsheid bij Cubiss. Ze vertelt: “Digitale geletterdheid staat hoog op de politieke en onderwijsagenda. Maar goed ook, want terwijl de wereld om ons heen het afgelopen decennium enorm is veranderd, is het landelijk onderwijscurriculum in de tussentijd slechts op kleine punten aangepast. Hoogste tijd dus dat dit nu landelijk en in samenhang gebeurt.”

Nú aan de slag

Sinds begin dit jaar houden negen ontwikkelteams met in totaal 125 leraren, 18 schoolleiders en 84 scholen zich binnen curriculum.nu bezig met de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Ze ontwikkelen voor negen leergebieden nieuwe curricula. Eén daarvan is digitale geletterdheid. “Hoewel het nog even kan duren voordat dit traject is afgerond, zien steeds meer scholen in dat zij nu écht aan de slag moeten met digitale geletterdheid”, vertelt Ingrid. “Maar ze hebben veel vragen over de invulling ervan. Waar begin je? Hoe pakken andere onderwijsinstellingen dit thema aan? En hoe blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen? Om scholen met dergelijke vragen op weg te helpen is MediaPakt opgericht.”

Kennis en ervaring delen met MediaPakt

MediaPakt is een Brabants initiatief met als doel onderwijsinstellingen en kennisorganisaties (bijvoorbeeld bibliotheken) die werk willen maken van mediawijsheid en digitale geletterdheid te verenigen. Kortom; een lerend netwerk, dat ervoor zorgt dat digitale geletterdheid binnen het onderwijs structureel aandacht krijgt. Hoe? Via het online kennisplatform www.mediapakt.nl, waar samenwerken en het delen van kennis en ervaringen centraal staat. Maar ook offline komen leden regelmatig in Meet-ups en strategische sessies bijeen om praktijkervaring te delen en nieuwe inspiratie op te doen. 

Sophie Vijgen, adviseur mediawijsheid bij Cubiss: “Hoe meer je samenwerkt, hoe meer je gebruik maakt van de opgebouwde collectieve kennis. Via MediaPakt kan je gemakkelijk kennis en ervaring rondom digitale geletterdheid met elkaar delen. Bovendien zoekt MediaPakt regelmatig aansluiting bij lokale en landelijke initiatieven en organisaties zoals Meetup013, Ondernemend onderwijs ‘s-Hertogenbosch, Waag Society, Mediawijzer.net en Kennisnet. Ook dragen we vanuit onze expertise graag bij aan initiatieven als Samen Digiwijzer”

De meerwaarde van MediaPakt

  • MediaPakt stimuleert samenwerking. Dit maakt dat je makkelijker van elkaar leert en niet alles zelf uit hoeft te vinden als school of leerkracht;
  • MediaPakt is een manier voor scholen om uit te dragen dat zij werk maken van het thema digitale geletterdheid;
  • Bij MediaPakt staan het vergroten van de collectieve kennis en stimuleren van contact centraal;
  • MediaPakt dient als wegwijzer. We helpen je op weg en brengen je waar nodig in contact met de juiste partners uit ons netwerk;
  • Via het online platform en de offline Meet-ups blijf je op een laagdrempelige manier op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van digitale geletterdheid. Samen met scholen zoeken we een passend antwoord op de vraag hoe je met digitale geletterdheid op jouw school aan de slag kunt gaan.

Ingrid: “Het delen en krijgen van antwoorden uit het netwerk: daarin zit de kracht van MediaPakt. Want echte oplossingen komen uit de praktijk! Voordat het nieuwe curriculum er is, zijn we misschien wel weer een paar jaar verder. Daar kunnen scholen niet op wachten. MediaPakt is een rijdende trein die leerkrachten en scholen al handvatten biedt om structureel met digitale geletterdheid aan de slag te gaan. Gewoon, nu meteen. Dus… hop on!”

Naar overzicht Actueel en Blogs >>