Blog

Hoger bereik: nog hoger reiken! 

Nu de zomervakantie voorbij is en de bibliotheken volop opstarten, wordt het tijd het thema hoger bereik van de NT1-doelgroep opnieuw aandacht te geven. 

Bibliotheken en Taalhuizen bereiken vooral mensen met een anderstalige achtergrond (NT2) met hun de taalactiviteiten. Inwoners met een Nederlandstalige achtergrond die graag met taal, rekenen en digitale vaardigheden (NT1) willen oefenen, vinden hun weg nog niet naar de bibliotheek. De bibliotheekwereld wil dit taaie gegeven graag ombuigen. Want ook de doelgroep NT1 kan bij de bibliotheken en Taalhuizen terecht. Maar de hamvraag blijft: hoe bereik je deze groep NT1?

Hiertoe is de strategiekit Hoger Bereik ontwikkeld, met allerlei hulpmiddelen om deze doelgroep te bereiken. Tijdens de informatiebijeenkomst Hoger Bereik, die Cubiss vlak voor de vakantie bij Bibliocenter heeft georganiseerd, konden de bibliotheken kennismaken met die strategiekit (zie hier het verslag van de dag). Een bijeenkomst die écht geslaagd was, gezien de reacties na afloop.

Een paar voorbeelden hiervan:
“Goede kennismaking met de doelgroep en leuke diversiteit binnen de dag”
“We hadden al snel een aantal ideeën voor het inzetten van de strategiekit. Dat was nog niet zo vóór de bijeenkomst.”
 “Hoger bereik strategisch = gewoon aan beginnen”
“Doe geen aannames; ben tevreden met elke stap.” 
“Aan de slag met iteraties zonder irritaties!”

Een dag vol creativiteit, inspiratie, dynamiek en eye-openers. Of zoals deelnemers het verwoordden: “Mijn oogkleppen zijn eraf” en “Aan de slag! Fouten durven maken en letterlijk de straat op gaan.”

Veel bibliotheekmedewerkers van de Limburgse en Brabantse bibliotheken waren bij de informatiebijeenkomst aanwezig, zij hoorden onder meer Neele Kistemaker over de toolkit en Marian Janssen over Klasse! vertellen. Vervolgens zijn ze samen aan de slag gegaan met de toolkit en Klasse!.

Maar het blijft niet alleen bij deze informatiebijeenkomst. Zowel landelijk als bij Cubiss gaan we door met het thema. Nu begint het immers pas en moeten we als biebwereld door onder andere camouflagecursussen echt die NT1-er zien te bereiken. En daarbij voor ogen houden dat de doelgroep mogelijk eerder bestaat uit 'gewone' Nederlanders. Mensen die op een onderdeel (bijvoorbeeld rekenen, appen op de mobiele telefoon of snel lezen), wel wat training kunnen én willen gebruiken. In plaats van ons alleen blind te staren op laaggeletterde Nederlanders met multi-problematiek. Zij vormen feitelijk maar een klein percentage van de mensen die graag beter zouden kunnen leren lezen, schrijven, rekenen en computeren.

Op landelijk niveau zijn we als POI’s en SPN druk aan het overleggen hoe we een vervolg kunnen geven aan het thema, na alle bijeenkomsten hierover in het land. Er staat zeker nog van alles te gebeuren; hou de site Bibliotheek en Basisvaardigheden in de gaten.

Ook Cubiss gaat verder met het onderwerp. Zo zal nog dit jaar voor de Limburgse bibliotheken het echte startschot voor werken aan Hoger Bereik plaatsvinden, tijdens een speciale werksessie. Deze zijn we momenteel samen met de Limburgse bibliotheken aan het plannen en invullen.

Voor de Brabantse bibliotheken willen we ook graag verder met het onderwerp Hoger Bereik, maar we ontvangen daarbij het liefst de input van de bibliotheken zelf.

Daarom bij deze mijn oproep:
Ben je in jouw bibliotheek al begonnen met het onderwerp? Bijvoorbeeld door het gebruik van de strategiekit en/of het ontwikkelen van een camouflagecursus?
Wat doe je nu anders als voorheen als het gaat om het benaderen van de doelgroep NT1?
Hoe kan Cubiss jou helpen om Hoger Bereik op te pakken en verder uit te werken?

Mail of bel je antwoorden naar mij door (a.driesse@cubiss.nl of 06 51 80 29 85).

Zo werken we met elkaar stapje voor stapje toe naar het antwoord van de hamvraag en daarmee het bereiken van de NT1-ers!

Naar overzicht Actueel en Blogs >>