Blog

Hoe staat het met de 21e-eeuwse vaardigheden bij onze docenten?

Dat de 21e-eeuwse vaardigheden voor leerlingen belangrijk zijn, staat buiten kijf. Maar hoe is het eigenlijk gesteld met de kennis en kunde van docenten als het gaat om zaken als digitale geletterdheid en mediawijsheid? Frans Houter, coördinator ICT en Onderwijs bij 2College, zocht het samen met Cubiss uit voor zijn school.

Naast didactische vaardigheden en vakkennis is het eisenpakket voor vo-docenten uitgebreid met de 21e-eeuwse vaardigheden. De kennis en competenties van docenten op dit gebied moet beter aansluiten bij het onderwijs dat zij nu én in de toekomst geven. Het is immers hoog tijd dat zij de kansen van de technologische ontwikkelingen benutten voor de eigen lespraktijk.

De stand van zaken op het 2College
Om te ontdekken wat het niveau is van docenten op onze school, heeft het 2College daarom de handen ineengeslagen met Cubiss. Frans: "We werken al langere tijd samen en vormen prettige sparringpartners voor elkaar. Een jaar of vijf geleden was ik al op zoek naar een tool om de vaardigheden van docenten te meten, maar vanwege budgettaire redenen heeft dat toen geen handen en voeten gekregen. Nu kon het wel, en heb ik samen met Cubiss onderzoek gedaan naar de TPACK-vaardigheden bij de docenten van onze school." TPACK staat voor Technological Pedagogical Content Knowledge. Het indexeert de specifieke deskundigheid van een leraar om de kennis en de vaardigheden die bij een vak horen, op een aantrekkelijke en begrijpelijke manier te presenteren aan de leerling met behulp van ICT.

Op elke school, ook bij ons, zijn docenten te vinden die vooroplopen als het gaat om nieuwe (technologische) ontwikkelingen.

Van traditioneel naar voorloper
Frans: "Op elke school, ook bij ons, zijn docenten te vinden die vooroplopen als het gaat om nieuwe (technologische) ontwikkelingen. Maar over het algemeen wordt ICT weinig structureel ingezet binnen het onderwijs. Onze school is redelijk traditioneel als het gaat om hoe de docent voor de klas staat. Dat willen we veranderen. Als docenten ICT beter en structureler toepassen in de lessituatie, tillen we het onderwijs naar de 21e eeuw.  Een wens van de schoolleiding, maar ook van de collega’s voor de klas. Ik zie op onze school wel dat er nog veel onwetendheid is bij het onderwijzend personeel. De mogelijkheden van ICT zijn eindeloos en vaak nog onbekend. De vraag waar de behoefte van de docent ligt, is dus belangrijk om te beantwoorden. Daarom hebben we samen met Cubiss het onderzoek naar de TPACK-vaardigheden opgestart, om te ontdekken wat docenten op onze school nodig hebben."

Scholingsaanbod op maat
In een enquête heeft Cubiss gevraagd naar de voorkennis van onze docenten. Wat doen ze al, welke tools kennen ze al? Maar er is ook gevraagd naar wat ze willen leren. Waar ze ondersteuning bij nodig hebben en waarin ze workshops willen volgen. Op basis van de resultaten en aanbevelingen willen we een scholingsaanbod op maat voor docenten realiseren binnen de professionaliseringsruimte die onze docenten hebben. Over die ontwikkelingen zal ik jullie op de hoogte houden via het MediaPakt.

Frans Houter is coördinator ICT en Onderwijs bij 2College. De scholengemeenschap in Tilburg en omgeving telt zes VO-scholen en biedt op alle niveaus onderwijs aan.

De bevindingen
Nieke (Cubiss): "Uit de rapportage kwam naar voren dat de docenten open staan voor scholing. Frans gaat met een groepje van geïnteresseerde respondenten de scholingsvraag verder specificeren. Doordat docenten niet zomaar een paar dagen naar een training kunnen gaan, moeten we kijken naar bijvoorbeeld een e-learning, waar men per week een uurtje aan besteed."

Benieuwd wat Cubiss voor jouw school of organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond.

Ontvang deze download

Wil je deze download ontvangen, laat dan hieronder je gegevens achter.