18 februari 2019

Hoe kleine stapjes groot kunnen worden

Over het belang van voorlezen aan de allerkleinsten zijn we het inmiddels wel eens. Voorlezen draagt bij aan de woordenschat en taalontwikkeling van het jonge kind. Bovendien prikkelt het de interactieve vaardigheden en de fantasie. Wanneer je kind op vroege leeftijd vertrouwd raakt met een omgeving waarvan boeken en voorlezen deel uitmaken, zal het zich op latere leeftijd eerder aangetrokken voelen tot lezen.

Een goede reden om de dienstverlening van openbare bibliotheken rondom voor- en vroegschoolse educatie (doelgroep 0-4-jarigen) nader onder de loep te nemen.

We presenteren de resultaten uit het onderzoek Dienstverlening Brabantse openbare bibliotheken rondom voor- en vroegschoolse educatie

Veel leesplezier!

 

brabant.png

Meer weten?
Neem contact op met: