Datum

Het nieuwe groepsbezoek vo: Boekenroof!

Boeken zijn saai? Nou, niet met Boekenroof!; hét nieuwe en super spannende bibliotheekbezoek voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Samen met andere leerlingen ga je op zoek, werk je samen en ga je de strijd aan. Welk groepje heeft op het eind de meest(e) zeldzame boeken bemachtigd?

Je gaat tijdens dit bezoek aan de bibliotheek in groepjes op zoek naar tien ‘zeldzame’ boeken met Boekenroof! Per boek is er een opdracht, zoals het maken van een stapelgedicht of het opzoeken van een e-book. Leerlingen verbeteren spelenderwijs hun zoekvaardigheden. Intussen kunnen groepjes ook boeken ruilen. En ook schromen deze groepjes niet om elkaar te beroven…! 

Bij de boekenlijst en de opdrachten is rekening gehouden met de verschillende schoolniveaus, zodat het spel zowel op vmbo als op havo/vwo-niveau gespeeld kan worden.

Samenwerking vo verstevigen

Samenwerken met het voortgezet onderwijs is voor veel bibliotheken een uitdaging. In tegenstelling tot de samenwerking met het primair onderwijs is hier namelijk nog een terrein te winnen. Dit groepsbezoek is een middel om de samenwerking tussen bibliotheek en het voortgezet onderwijs te verstevigen. Door dit laagdrempelige groepsbezoek kunnen de banden met het voortgezet onderwijs worden aangehaald of, als de samenwerking al wel gevorderd is, is het een mooie aanvulling op de bestaande samenwerking.

Leesplezier is de sleutel!

Een krant lezen of een brief schrijven, het is niet voor iedereen weggelegd. Een aanzienlijke groep mensen, waaronder ook jongeren, in Nederland is laaggeletterd; ze hebben moeite met (begrijpend) lezen en schrijven. Om volwaardig mee te kunnen doen heb je deze vaardigheden wél nodig. Het is dus belangrijk laaggeletterdheid te voorkomen, zodat taalachterstanden, studie- en communicatieproblemen voorkomen kunnen worden. Voorkomen is immers beter dan genezen!

Met dit groepsbezoek wordt er geïnvesteerd in de zoekvaardigheden van jongeren, wordt de drempel met de bibliotheek verlaagd en wordt lezen in een positief daglicht geplaatst. Een mooie opstap naar meer leesplezier!

Bestel het product via deze link.

 

Dit artikel is opgenomen in de Cubissness (maart 2021). Artikelen in deze nieuwsbrief zijn: 

Naar overzicht Actueel en Blogs >>