09 december 2019

2020 wordt het jaar van blíjven samenwerken. Én van samenwerken!

2020 wordt het jaar van blíjven samenwerken in het netwerk van Cubiss, bibliotheken, kinderopvang en onderwijs, om zo alle baby’s, dreumesen, peuters, kleuters, kinderen en jongeren te laten lezen. En het gaat hier zeker niet alleen om zaken als leesbevordering, lezen voor de lijst of leren lezen. Het gaat juist (ook) om leesplezier. 

Leesplezier

Nederlandse jongeren lezen steeds minder vaak en met steeds minder plezier, zo blijkt ook het uit rapport LEES! Een oproep tot een leesoffensief. Terwijl wie plezier heeft in lezen, zal ook meer lezen en zich beter ontwikkelen in taal. Hiervoor blijven wij ons óók in het nieuw jaar hard maken!

Extra vonken!

We willen in 2020 extra ‘vonken’ waar het gaat om leesbevordering en leesplezier op het voorgezet onderwijs, maar ook op beroepsopleidingen en pabo’s. Want die laatste twee groepen leveren ambassadeurs die in het onderwijs of de kinderopvang terechtkomen. Een belangrijke stap is awareness: op directieniveau het gesprek voeren over de meerwaarde van samenwerking tussen de bibliotheek en deze onderwijstypes.

2020 wordt ook het jaar van de strategische gezinsaanpak, waarin we actief op zullen trekken met de disciplines taalvaardigheid, leesbevordering en mediawijsheid. Deze gezamenlijke aanpak is erg nodig om laaggeletterdheid bij de bron aan te pakken. Zo wordt ook onderschreven door het programma Tel mee met Taal. Je kunt namelijk niet vroeg genoeg investeren in de jeugd!

Lees hier mijn blog, over méér lezen, leesplezier én samenwerken in 2020 (en daarna...!). 

Meer informatie? Ideeën? Laat het me weten!

 

Foto: Marloes Antens.

 

Dit artikel is opgenomen in de Cubissness (december 2019). Artikelen in deze nieuwsbrief zijn:

Meer weten?
Neem contact op met: