02 april 2020

Gezinsgerichte aanpak SCHUNCK en peuteropvang

SCHUNCK voert sinds vorig jaar samen met Cubiss een traject rondom gezinsaanpak uit. Binnen de gemeente Heerlen zijn veel laagtaalvaardige ouders. Zij hebben echt meer vaardigheden nodig rondom voorlezen en taalverwerving. Maar ouders krijg je niet zo maar in je bieb. En uit zichzelf voorlezen…?

Voorleesontbijt

SCHUNCK heeft contact gezocht met POVH (Peuteropvang Heerlen). POVH is een organisatie met 24 peuterspeelzalen en een bekende partner van de bibliotheek vanwege de VoorleesExpress. Bedacht werd om tijdens de Week van de Alfabetisering een voorleesontbijt te organiseren bij één van de peuterspeelzalen van POVH. Een vertrouwde locatie voor de ouders. Er is gekozen voor een peuterspeelzaal in een wijk waar extra aandacht voor voorlezen en taalverwerving hard nodig is.

De leidsters hebben de ouders persoonlijk uitgenodigd voor het voorleesontbijt. Ouders kregen taart, kinderen een lekker ontbijt. De leesconsulente las voor en knuffelhond Dribbel vertelde een verhaal. Elk kind kreeg een BoekStartTrommel, een broodtrommel met twee voorleesboeken, een bon voor bieblidmaatschap en een handpoppetje. De kinderen waren zo blij met de trommel, ze wilden deze niet meer afgeven. Vanwege het succes, zijn er meer voorleesontbijtjes georganiseerd in peuterspeelzalen.

Bibliotheek

Deze (vaak eerste) kennismaking met de bibliotheek was dus positief. Ouders hebben hierna de cursus Snuffelen aan voorlezen gevolgd ín de bibliotheek. Hun interesse voor (voorlees)boekjes groeide. Er zijn in totaal 20 ouders enthousiast gemaakt over de bibliotheek, de collectie en haar activiteiten. Ouders weten de bibliotheek nu te vinden, sámen met hun kinderen. Dat is heel waardevol!

Vervolg

Peuterleidsters kennen de ouders en spreken hen regelmatig. Begin dit jaar heeft Cubiss de peuterleidsters op verzoek van PVOH getraind in deskundigheidsbevordering rondom laaggeletterdheid. Ze herkennen nu laaggeletterde ouders en weten hoe ze hen kunnen doorverwijzen.

Medewerkers basisvaardigheden en leesbevordering van SCHUNCK hebben vervolgens de training Mix & Match gezinsaanpak van Cubiss gevolgd. De volgende stap is het meenemen van de vrijwilligers (digi)taalhuis en voorlezen in de gezinsaanpak. Ze krijgen de miniworkshop Niet alle ouders kunnen voorlezen. Een aantal vrijwilligers krijgt een verdiepende cursus gesprekvorming.

Lees hier het interview met Linda Wings, coördinator taal- en leesbevordering bij SCHUNCK Bibliotheek, over haar ervaringen.

 

Dit artikel is opgenomen in de Cubissness (april 2020). Artikelen in deze nieuwsbrief zijn:

Meer weten?
Neem contact op met: