14 december 2020

Terug- en vooruitblik met Henk en Chantal

Henk Snier, directeur-bestuurder, en Chantal Cunnen, programmaleider Brabant, gaan met elkaar in gesprek. 

Chantal trapt af: "Dag Henk, leuk dat we even tijd maken voor dit gesprek. Ik ben benieuwd; waar ben je met name trots op als je terugkijkt op het jaar 2020?"

Henk: "Absoluut op wat we voor elkaar hebben gekregen. Het is natuurlijk een bijzonder jaar geweest waarin we afscheid hebben moeten nemen van 2 hele mooie programma’s - Taalvaardigheid en Mediawijsheid - waarvan vriend en vijand het over eens was dat het hele mooie en nog steeds relevante programma’s waren. Dat doet natuurlijk zeer. Dat heeft zijn beslag op de hele organisatie gehad. Daarnaast natuurlijk de effecten van corona. Ik ben zo trots dat we bijna alle resultaten gehaald hebben ondanks alles. En Chantal, wat is jou opgevallen als interimmanager van Cubiss?"

Chantal: "Wat echt opvallend is, is de grote weerbaarheid van de organisatie. De resultaten en hoe de mensen overeind zijn gebleven en hoe zij voor ogen houden voor wie ze het werk doen. Dat is wat ik heel sterk aan Cubiss vind. Dat de eindgebruiker voor wie je het allemaal doet goed in het vizier is. Dat is echt mooi om te ervaren.
Wat heeft jou verrast in deze bijzondere omstandigheden van dit jaar, Henk?"

Henk: "Het is voor iedereen echt een hele opgave geweest, zowel individueel als op organisatieniveau. De veerkracht die we hebben getoond als collectief is ook inspirerend geweest voor onze omgeving. Ik heb bij bibliotheken teruggehoord hoe content ze waren dat Cubiss op deze manier toch wist door te stomen: 'Fijn dat jullie ook doorgegaan zijn en ons hebben geholpen om verder te komen.' Waar ben jij trots op, Chantal?"

Chantal: "Eerlijk gezegd is het niet gepast dat ik daar als interimmer trots op ben, maar met plaatsvervangende trots noem ik dan alle eindsprinten en de afsluitingen van de programma’s die gaan stoppen. Die vind ik zo to the point, relevant en eigentijds online, zeer professioneel. En waardoor het ook nog deelbaar is. Petje af!
Ik ben benieuwd Henk, naar wat je achteraf misschien anders had gedaan met de wetenschap van nu?"

Henk: "Ik had dan met name op een meer structurele manier gekeken naar het ondersteunen van thuiswerken. We dachten in maart dat het van zeer tijdelijke aard zou zijn. Maar nu terugkijkend zeg ik; we moeten veel fundamenteler kijken naar hoe we een mix van thuiswerken en opkantoorwerken inrichten. We gaan nu dan ook verkennen hoe we dat gaan doen. Ons werk is nu nog erg gericht op en rondom kantoor. Hoe kunnen we dat gaan ondersteunen in de toekomst waardoor we de voordelen die we nu hebben, kunnen ervaren en meer kunnen uitnutten. 
Waar verheug je je op in 2021?"

Chantal: "Hoe we de thema’s die nog steeds even relevant zijn, met beperktere middelen toch maximaal gaan uithalen. Zowel intern, hoe gaan we dat slim doen maar natuurlijk vooral ook met de buitenwereld, onze klanten en de eindgebruikers, alle Brabanders. We zullen de verwachtingen daarbij ook goed moeten managen. Het kan niet op dezelfde manier, maar wel met veel impact."

Henk: "Ja dat geloof ik ook: we moeten aantal dingen weer opnieuw uit gaan vinden. En ik verheug me natuurlijk weer op de samenwerking met de bibliotheken, het netwerk, het is mooi om het daarvoor te doen."

Chantal: "Ik ga dezelfde vraag aan jou stellen: op welke opgave verheug jij je in 2021?"

Henk: "De uitdaging: ik verheug me erop om aan de slag te gaan om aan het Bibliotheekconvenant invulling te geven. Er staan hele goede en mooie dingen in, het is een aangeleerde smaak: naarmate ik het vaker lees, krijg ik er meer zin in. Ik voel ook heel sterk dat we dat samen met de bibliotheken doen. We zijn in gesprek met elkaar over hoe kijken we naar stakeholders, hoe kunnen we samen aan community building doen. Dat is zo waardevol om ook op die manier, ook binnen de bibliotheeksector, in Brabant aan de slag te zijn. Je voelt dat je zo veel krachtiger kunt opereren."

Chantal: "Ja, dat denk ik ook. Dáár komt de kracht van 2021 te liggen." 

Henk: "En wat wens je ons, het Brabants Bibliotheeknetwerk, toe in 2021?"

Chantal: "Vertrouwen op de toekomst! Vertrouwen op zowel de rol van bibliotheken als belangrijk fundament in de samenleving als ook de toegevoegde waarde van een POI als Cubiss. Dat je op provinciaal niveau kunt toevoegen, faciliteren en verbinden zodat het netwerk nog beter kan werken. Waardoor ook de medewerkers van Cubiss ervaren dat het er echt toe doet wat zij leveren. Dat de relevantie van wat zij doen zichtbaar is. En jij? Wat wens jij het bibliotheeknetwerk toe?"

Ik wens ons en het hele netwerk toe dat we nog relevanter worden, dan we nu zijn.

Henk: "Ik wens ons toe dat we heel veel van de goede voornemens echt gaan realiseren. En ik wens ons ook erg toe om samen steeds beter een beeld te hebben van wat nou echt gevraagd wordt in de samenleving van de bibliotheken. Ik wens ons toe dat we nog relevanter worden dan we nu zijn."

Chantal: "Dat het je eerste reflex is: dat is een kunst van een organisatie als je dat kunt."