30 september 2020

Feestelijke opening PLEK 3 Venlo

Vrijdag 25 september is PLEK 3 in de Stadsbibliotheek officieel geopend door deelnemertjes Mia, Milan en Natasza van OBS Harlekijn. Het als een pilot opgezette initiatief maakt deel uit van de Gelijkekansen-agenda van het ministerie van OCW, waarin de Bibliotheek gepositioneerd wordt als een rijke leeromgeving voor kinderen en jongeren in o.a. kwetsbare thuissituaties. 

In Venlo is projectleider Sanne Pijnenburg in het nieuwe schooljaar aan de slag gegaan met 15 kinderen van OBS Harlekijn, basisschool De Klingerberg, basisschool Sint Martinus en het Blariacumcollege. PLEK 3 vormt de leeromgeving waar kinderen hun taalvaardigheid verder ontwikkelen en leren hoe ze hun talenten zo goed mogelijk kunnen inzetten. In de nieuwe digitale werkplaats in de kelder van de Stadsbibliotheek is hiervoor een inspirerende leeromgeving ingericht.

Een belangrijke voorwaarde van slagen voor deze pilot is dat ouders de deelname van hun kinderen aan PLEK 3 actief ondersteunen en motiveren. ‘We verbinden op deze manier thuis, school en omgeving en werken nauw samen met leerkrachten en ouders. Ook staan bezoekjes aan bedrijven en organisaties gepland en nodigen we regelmatig gastsprekers uit.’

Bibliotheek Lek & IJssel Naast de Bibliotheek Venlo maakt ook de Bibliotheek Lek & IJssel deel uit van de pilot.

Bekijk ook het introductiefilmpje.

 

Opening_PLEK3 (1).jpg Opening_PLEK3 (2).jpg
Opening_PLEK3 (3).jpg