19 november 2018

Extra middelen voor basisvaardigheden in 2019

Cubiss krijgt van de provincie Noord-Brabant in 2019 € 150.000,- extra voor de aanpak van basisvaardigheden. Tijdens de behandeling van de provinciale begroting voor 2019 diende GroenLinks een amendement in waarbij verzocht werd ruimte te maken in de begroting voor extra inspanningen op het gebied van gezondheidsvaardigheden, sociaal-juridische vaardigheden, digitale vaardigheden en financiële vaardigheden. Dit voorstel kreeg een meerderheid in Provinciale Staten.
Het gaat om een eenmalige subsidie voor Cubiss waarmee in 2019 een aantal pilots rond deze vaardigheden wordt uitgevoerd. De komende weken worden met de provincie afspraken gemaakt over hoe Cubiss dit verder op zal pakken. We zien dit als een erkenning van de politiek om vanuit de provincie breder in te zetten dan alleen op taalvaardigheid.