17 april 2019

Extra aandacht voor de aanpak van laaggeletterdheid

De afgelopen weken verscheen zowel de kamerbrief ‘Samen aan de slag voor een vaardig Nederland: vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020 – 2024’ als het SER-advies ‘Samen werken aan taal’.

Uit beide documenten blijkt duidelijk dat de aanpak van laaggeletterdheid complex is en een lange adem vereist. Er moet daarom de komende jaren nog meer aandacht worden besteed aan de gezamenlijke aanpak van laaggeletterdheid. Het kabinet investeert hiertoe extra middelen, maar dit is volgens het SER nog niet voldoende.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten binnen beide documenten:

 • Kamerbrief ‘Samen aan de slag voor een vaardig Nederland: vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024’:
  • Hoger bereik van de doelgroep, met name de groep met Nederlands als moedertaal.
  • Focus op effectiviteit en kwaliteit, onder meer van Taalhuizen en Taalpunten.
  • Belangrijke (regie)rol voor gemeenten.
  • Meer aandacht voor basisvaardigheden op de werkvloer en een effectieve preventieve aanpak.
 • SER-advies ‘Samen werken aan taal’:
  • Brede, structurele en effectieve samenwerking: naast overheid hebben ook decentrale overheden, werkgevers, werknemersorganisaties, het onderwijs, maatschappelijke organisaties en andere relevante partijen en rol.
  • Gedifferentieerde aanpak, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillen tussen laaggeletterden.
  • Integraal beleid, waarbij een samenhang wordt aangebracht in het beleid gericht op de preventie van laaggeletterdheid, de aanpak in het sociaal domein en het beleid gericht op de aanpak ‘op de werkvloer’.

Cubiss sluit zich vanuit haar provinciale opdrachten helemaal aan bij de landelijk geformuleerde ambities en pakt dit in samenwerking met haar Limburgse en Brabantse partners op. Sterker nog, we zijn al druk bezig!

Meer weten?

Neem voor meer informatie over de aanpak van laaggeletterdheid in Limburg en Brabant contact op met Ilse Lodewijks, projectleider Limburg (i.lodewijks@cubiss.nl | 06-24719136) of Yvonne van den Berg, projectleider Brabant (y.vandenberg@cubiss.nl | 06-30074953)

Meer weten?
Neem contact op met: