26 augustus 2020

Talige Diversiteit Congres in Leeuwarden

Ja, Leeuwarden! Het lijkt ver weg, maar Leeuwarden en Limburg liggen qua meertaligheid heel dicht bij elkaar. NHL Stenden Hogeschool organiseert op vrijdag 29 januari 2021 het congres Talige Diversiteit in het onderwijs - hopelijk fysiek, in ieder geval online. Dit zien wij, als Cubiss Limburg, als een goede kans voor de Limburgse bibliotheken om (meer) inspiratie op te doen over - de kracht van - meertaligheid in het onderwijs. En een goede kans om na te denken over de wijze waarop zij dit binnen de bibliotheek oppakken. Nu is er al veel kennis en ervaring, waar je op dit congres de kans krijgt om die te delen. Als je die kans pakt tenminste! Je kunt namelijk een bijdrage indienen. Lees de oproep hierover en meld je aan.

En wat denken jullie ervan: zullen we Friesland en het thema meertaligheid bestempelen als het uitje in 2021 voor Limburgse bibliotheekdirecties? Cubiss gaat na of een busreis naar Friesland, gekoppeld aan dit congres, een mogelijkheid is. 

 

Meer weten?
Neem contact op met: