26 oktober 2018

Pilot digitale geletterdheid in het mbo

De Koninklijke Bibliotheek en Cubiss zijn gestart met een pilottraject digitale geletterdheid in het mbo. Het doel is om de digitale geletterdheid van mbo-studenten te vergroten. De pilot richt zich zowel op het onderwijs als op bibliotheken. 

Jongeren groeien op in een mediarijke samenleving vol met nieuwe technologieën die  elkaar razendsnel opvolgen. Een wereld zonder internet hebben ze nooit gekend. Maar dat maakt nog niet dat ze automatisch ook goed met al die media en technologieën om kunnen gaan.  Bij mbo-studenten ontbreekt het vaak aan digitale kennis. Denk daarbij aan beoordelen van informatie, ict-basisvaardigheden en het verstandig omgaan met privacy. Tegelijkertijd vraagt de arbeidsmarkt wel om digitaal geletterd personeel. 

Op 23 oktober is een strategische sessie georganiseerd met Brabantse mbo’s en bibliotheken. Wat is nodig om de ‘gap’ tussen mbo en bibliotheek te overbruggen? Tijdens deze eerste verkenning werd duidelijk dat bibliotheken en mbo’s elkaar nog niet weten te vinden op het gebied van digitale geletterdheid. 

Begin 2019 presenteert Cubiss de resultaten van de pilot in een digitaal magazine. Doel is om bibliotheken te inspireren om met deze doelgroep aan de slag te gaan en te ontdekken waar de behoefte ligt.

Meer weten?
Neem contact op met: