13 december 2018

Digisterker: passende aanpak voor vluchtelingen

Veel bibliotheken in Nederland bieden burgers gelegenheid om te leren werken met DigiD en de e-overheid. Daarbij gebruiken ze het Digisterker-cursusprogramma, ‘Werken met de e-overheid’. Afgelopen jaar hebben diverse bibliotheken en POI's  belangstelling getoond voor een passende aanpak voor vluchtelingen. 

Voor mensen vanaf 18 jaar met een (voorlopige) verblijfsvergunning, die al wonen in een gemeente, is nu een aanpak beschreven die specifiek aansluit bij hun situatie. Deze aanpak is ontwikkeld in nauwe samenwerking met een aantal bibliotheken en Vluchtelingenwerk Nederland. Vanuit het landelijk bureau van VluchtelingenWerk Nederland worden ook regiomanagers en locatieleiders op dit aanbod geattendeerd. 

Download nu de flyer over de aanpak

Het materiaal bij de aanpak voor vluchtelingen is beschikbaar via de website van Digisterker

Overigens is de aanpak niet specifiek voorbehouden aan Vluchtelingwerk Nederland. De Bibliotheek kan met behulp van deze aanpak ook de samenwerking aangaan met andere maatschappelijke begeleiders, welzijnspartners enzovoort.  
 

Vragen? Reactie?

Voor vragen en je reactie op het ontwikkelde materiaal kun je contact opnemen met  

Andrea Driesse van Cubiss via a.driesse@cubiss.nl of 06-51 80 29 85 
Kim Keijsers van Stichting Digisterker via kim.keijsers@digisterker.nl of 06-48 35 15 45