19 december 2018

De weg naar mediawijsheid 

Mediawijsheid een structurele plek in het onderwijs geven. Dat was de uitdaging waar scholenkoepel QliQ Primair Onderwijs in Helmond twee jaar geleden voor stond. Inmiddels heeft iedere school een intern opgeleide media-ambassadeur en zijn er mooie stappen gezet.  

Structurele aanpak

Mediawijsheid is geen kwestie van losse impulsen. Een structurele aanpak is essentieel. Dat begint bij het professionaliseren van de leerkracht. “Leraren hebben oog voor het belang van mediawijsheid, maar het ontbreekt ze vaak aan kennis om ermee aan de slag te gaan” aldus Ingrid de Jong, projectleider vergoten Mediawijsheid bij Cubiss.

Ervaringen scholenkoepel QliQ Primair Onderwijs

Scholenkoepel QliQ Primair Onderwijs in Helmond is daarom een interne opleiding gestart om media-ambassadeurs op te leiden. Met als doel – vooruitlopend op het nieuwe landelijke curriculum – mediawijsheid te borgen binnen het basisonderwijs. “Ik wist meteen: dit moeten we groots aanpakken”, vertelt Femke Bartels, leerkracht in groep zes en initiatiefneemster van het traject.

Longread 

De aanpak van QliQ Primair is een manier om digitale geletterdheid een structurele plek in het onderwijs te geven. Het kan bovendien een inspiratie zijn voor andere scholen. Daarom heeft Cubiss een longread gemaakt waarin alle betrokkenen aan het woord komen. Lees en laat je inspireren.

 

Dit artikel is opgenomen in de Cubissness (december 2018). Artikelen in deze nieuwsbrief zijn:

Meer weten?
Neem contact op met: