02 april 2020

De weg naar de vitale bieb start bij uw medewerkers!

Hoewel de Coronacrisis veel onzekerheid meebrengt en een groot beroep doet op mensen én organisaties om zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden, biedt deze periode ook mogelijkheden. Bijvoorbeeld om te werken aan de ontwikkeling van uw organisatie. Een goed moment om uw medewerkers eens te vragen stil te staan bij hun werk en u input te geven op wat u na de crisis kunt oppakken.

Uw medewerkers maken het verschil

De medewerkers van uw organisatie zijn een belangrijke factor in de kwaliteit van uw dienstverlening. Medewerkers maken immers het verschil tussen succes en mislukking. Het is dan ook belangrijk te weten wat er speelt in uw organisatie zodat deze factor (nog) succesvoller gemaakt kan worden. Een medewerkersonderzoek levert hiervoor input.

Het medewerkersonderzoek van Cubiss

Cubiss heeft jarenlang ervaring met medewerkersonderzoek in de bibliotheeksector. Cubiss gebruikt hiervoor speciaal voor de sector ontwikkelde standaard vragenlijsten, zodat uw resultaten volledig gebenchmarkt kunnen worden met andere bibliotheekorganisaties. Deze benchmark hebben we begin 2020 landelijk geüpdatet. Zo ziet u direct waar u staat met uw organisatie. Naast een standaarddeel, dat altijd wordt gebruikt, kunt u kiezen voor het toevoegen van extra modules die voor u interessant zijn.

Goed idee zo’n onderzoek, maar hoe doen we dat in deze tijd?

Voorafgaande aan het onderzoek hebben de leidinggevenden telefonisch contact met hun medewerkers. In dit gesprek legt de leidinggevende de medewerker uit wat het doel is van het onderzoek en vraagt de medewerker de digitale enquête in te vullen. Met deze aansporing zal het aantal respondenten hoog zijn en de resultaten snel beschikbaar.

Een geringe investering

Met een investering van slechts € 3.200 heeft u al een kwalitatief Cubiss Medewerkersonderzoek in handen. Uiteraard is de benchmark en een bespreking van de resultaten, in uw bibliotheek of digitaal, inbegrepen.

Geïnteresseerd?

Voor extra achtergrondinformatie lees hier verder.

Of neem contact op met Saskia von der Fuhr of met Lonneke Jans, adviseurs van Cubiss.

 

Dit artikel is opgenomen in de Cubissness (april 2020). Artikelen in deze nieuwsbrief zijn:

Meer weten?
Neem contact op met: