10 juli 2017

De aanpak van laaggeletterdheid in ... de regio Midden-Limburg

Ondertekening van het eerste taalakkoord in Midden-Limburg, het opzetten van een (digi)taalhuis en trainingen voor taalvrijwilligers.

Bibliocenter partner binnen het eerste taalakkoord van Midden-Limburg

Bibliocenter heeft de eer deel te nemen aan het eerste taalakkoord dat in Midden-Limburg is gesloten! Op 15 december ondertekenden wethouder Smeets-Palmen van gemeente Maasgouw, mevrouw Vogelaar van Bibliocenter en Leon Heuvelmans van Stichting Lezen & Schrijven het taalakkoord Weert, Nederweert, Leudal en Maasgouw. Het taalakkoord is een samenwerkingsverband tussen Bibliocenter, ROC Gilde Opleidingen, welzijnsinstellingen PuntWelzijn en Vorkmeer, Servicepunt Vrijwilligers Maasgouw, KlikLeudal, het werkgeversservicepunt Werk. Kom, De Risse Groep, Stichting Lezen & Schrijven en natuurlijk ook de gemeenten Weert Nederweert, Leudal en Maasgouw zelf.

Het taalakkoord heeft tot doel om de samenwerking tussen de diverse partijen verder te verbeteren. Hierdoor hopen de samenwerkingspartners meer laaggeletterden te kunnen bereiken. Uit onderzoek van Cubiss blijkt namelijk dat ongeveer 11% van de bevolking van Weert, Nederweert, Leudal en Maasgouw laaggeletterd is. Dat komt neer op ongeveer 12.000 laaggeletterden. Doel van het Taalakkoord is om minimaal 10% van deze groep te bereiken.

Voor laaggeletterde inwoners is een passend aanbod in scholing beschikbaar, bij bijvoorbeeld het ROC Gilde opleidingen of bij Bibliocenter zelf. De bibliotheken van Weert, Maasbracht, Heel, Heythuysen en Nederweert bieden bijvoorbeeld gratis taalcursussen aan. Bibliocenter heeft zelfs speciaal hiervoor twee docenten in dienst genomen, die ervaring hebben in het geven van taalcursussen. Verder is Bibliocenter aan het onderzoeken of er ook bedrijven zijn die interesse hebben in een taalcursus voor hun werknemers; een spannend en interessant traject.

Voor meer informatie:

Bibliorura

Bibliorura werkt al jaren aan de preventie van laaggeletterdheid. Dit doet de bibliotheek van Roermond en Roerdalen onder andere door de inzet van leesconsulenten in het kader van “de Bibliotheek op school”. Op nagenoeg alle basisscholen in Roermond en Roerdalen zetten zij zich in voor het vergroten van het leesplezier van kinderen. Ook hecht Bibliorura groot belang aan het informeren van ouders over hun invloed op het lezen en voorlezen. Op alle dBOS-scholen in Roerdalen staan daarom collecties voor kinderen van 0-4 jaar. Ook in Roermond is Bibliorura bezig met het opzetten van 0-4 bibliotheken. De ouders van baby’s, dreumessen en peuters kunnen daar terecht voor het lenen van boekjes en informatie en activiteiten over het belang van (voor)lezen.

Daarnaast richt Bibliorura zich, samen met welzijnsorganisatie Wel.Kom, op bestrijding van laaggeletterdheid. Het herkennen en doorverwijzen van laaggeletterden is een belangrijk onderdeel. Maar ook het oprichten van een (digi)taalhuis: een samenwerking tussen Bibliorura, de gemeente en de taalaanbieders in het werkgebied van Bibliorura. De eerste opzet van het (digi)taalhuis is inmiddels al te vinden in de bibliotheek. Bibliorura is echter druk bezig te kijken hoe dit taalpunt nog verder verbeterd kan worden qua indeling en aankleding. Daarnaast weten ze vanuit hun ervaring dat het belangrijk is om ook in de wijken activiteiten te ontplooien, om op deze manier de drempel zo laag mogelijk te houden. Momenteel wordt er in samenwerking met Vluchtelingenwerk, Gilde SamenSpraak Roermond en Wel.kom maandelijks een taalcafé in de bibliotheek georganiseerd. Bibliorura is druk bezig te kijken of dit initiatief uitgebreid kan worden tot wel twee taalcafé’s in de week, waarvan één in van de twee in de wijk.

Omdat er een nauwe samenwerking is met alle taalaanbieders, gemeente en welzijnsorganisaties, wordt er momenteel ook een taalakkoord opgezet. De taalaanbieders worden uitgenodigd om met al hun taalgroepen naar de bibliotheek te komen voor een rondleiding en eerste kennismaking. Onder het genot van een kop koffie kunnen de mensen in een ontspannen sfeer kennis maken met de mogelijkheden, waaronder een gereduceerd tarief voor taalcursisten en laaggeletterden.

De ontwikkelingen staan in Bibliorura duidelijk dus niet stil! In deze video van RTV vertellen Cindy Tholen van Bibliorura en Marjo Vogels van Wel.kom over de activiteiten die zij samen inzetten op het gebied van laaggeletterdheid.

Trainingen Cubiss

Tot slot heeft Cubiss recent de Basistraining voor taalvrijwilligers voor taalvrijwilligers van zowel Weert (Biliocenter) als Roermond (Bibliorura) gegeven. Twee modules van deze training nam Cubiss voor haar rekening en de ander twee modules werden gegeven door Stichting Lezen en Schrijven. De trainingen, die plaats vonden op een locatie in Roermond, zijn succesvol afgesloten.

Dit is deel 5 van de serie 'De aanpak van laaggeletterdheid in...' Adviseurs van Cubiss maken onderdeel uit van verschillende taalnetwerken in Brabant en Limburg. In 'De aanpak van laaggeletterdheid in ...' staat telkens één netwerk centraal en vertelt de adviseur van Cubiss meer over de aanpak in de bewuste regio.

Meer weten?
Neem contact op met:

Ontvang deze download

Wil je deze download ontvangen, laat dan hieronder je gegevens achter.