06 juli 2017

De aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018

21 maart 2018 zijn de volgende gemeenteraadsverkiezingen. De aanloop naar de verkiezingen is een kans om het verhaal van je bibliotheek nog beter voor het voetlicht te krijgen bij oude en nieuwe politici én een kans om nieuwe relaties aan te gaan. Cubiss verzorgt een summerclass én kan maatwerk leveren om bibliotheken te ondersteunen bij het pakken van deze kans!

Summerclass

Op 21 augustus organiseert Cubiss  een themamiddag 'lobby en gemeentelijke politiek' voor bibliotheekbestuurders en -managers. Ervaren (ex)lokale politici gaan in gesprek over de volgende vragen:

  • Hoe werk je aan politiek draagvlak?
  • Hoe zet jij je lobbyactiviteiten  in?
  • Welke communicatiemiddelen gebruik je en wanneer?

Er is ruimte voor uitwisselen van ervaringen en je doet nieuwe inzichten op. Na aanmelding ontvang je o.a. literatuur ter voorbereiding. Meer informatie en het aanmeldformulier.

Maatwerk

Bibliotheken zijn in iedere gemeente 'the place  to be' en kunnen in aanloop naar de verkiezingen een platform bieden aan burgers, politieke partijen en belangenorganisaties om met elkaar in contact te komen.

Denk aan het organiseren van debatten, themabijeenkomsten, pitches over verkiezingsprogramma’s voor laaggeletterden.

Cubiss heeft formats voor debatten, kennis over hoe je politieke informatie geschikt maakt voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, trainingen over ‘’hoe pitch ik de bibliotheek’’ en trainingen over netwerken en partners in de gemeente?

Contactpersoon Marjo Frenk denkt graag met je mee.

Meer weten?
Neem contact op met:

Ontvang deze download

Wil je deze download ontvangen, laat dan hieronder je gegevens achter.