31 oktober 2017

‘Librarians? We call them missionaries!’

Uitleencijfers? Niet interessant, aldus bibliotheekinnovator David Lankes. De bibliotheek moet kunnen informeren, maar vooral kunnen verbinden. Community librarians zijn de bibliothecarissen van de toekomst. Op 28 oktober gaf Lankes een college aan de studenten van de post-hbo-opleiding Community Librarian. Aansluitend deelde hij in een masterclass zijn visie met zo’n tachtig mensen uit de bibliotheeksector. Daarbij zoomde hij in op drie praktijkcases die hem werden voorgelegd. “Always if we present data, it’s without a narrative. But it’s all about the stories and the meaning.”

De Amerikaanse professor David Lankes (University of South Carolina, School of Library & Information Science, Columbia, VS) wordt door vakgenoten omschreven als een van de grote denkers over de toekomst van het bibliotheekwerk. Lankes ziet het als taak van de bibliotheek de samenleving (helpen) te veranderen. Uitleencijfers, bezoekersaantallen: hij vindt het niet zo belangrijk; de bibliotheek is geen uitleeninstituut. De bibliothecaris van de toekomst – de community librarian – faciliteert conversatie, dialoog en uitwisseling, zodat nieuwe kennis kan ontstaan. Hij/zij verrijkt, ondersteunt, archiveert en verspreidt het gesprek van burgers en hun community.

De post-hbo-opleiding Community Librarian is grotendeels gebaseerd op Lankes’ gedachtengoed en het was dan ook fantastisch dat hij bij de start van de opleiding aankondigde naar Nederland te komen voor een college. Op zaterdag 28 oktober jl. was het zover. In een wervelende anderhalf uur nam de welbespraakte gastdocent de community-librarians-in-opleiding mee in zijn visie. Waarbij hij de studenten onder meer voorhield dat íedere bibliothecaris een community librarian kan en moet zijn. Lankes gaf de community librarians praktische tips hoe ze hun collega’s kunnen stimuleren om een community librarian te zijn, met als belangrijkste advies: “Realiseer dat je als nieuwe community librarian onderdeel bent van een veranderende organisatie. Je zet je in om het anders te gaan doen vanuit de verbinding met mensen en andere communities. Verbind en vier de oude en de nieuwe community!”

‘Library helps making sense of our lives’

Na het college gingen de deuren open voor bibliotheekdirecteuren, bibliothecarissen en andere mensen ‘uit het veld’. Het middagprogramma werd mogelijk gemaakt door Cubiss in samenwerking met Rijnbrink. Ruim tachtig mensen uit het hele land waren naar ’s-Hertogenbosch afgereisd om David Lankes te ontmoeten. In een openhartig gesprek met Boudewijn van der Lecq, programmamanager Cubiss Brabant, vertelde Lankes allereerst over zijn drijfveren. Opgeleid als illustrator kwam hij in aanraking met de bibliotheek, om niet meer uit deze wereld te stappen. De opkomst van social media en het bijzonder MySpace (2003) fascineerde hem dermate dat hij onderzoek ging doen. “Veel mensen en ook bibliotheken dachten dat het zou overwaaien, maar ik zag dat er een belangrijke overeenkomst is tussen social media, internet en bibliotheken. Internet is geen plek waar we slechts consumeren, het is een plek waar mensen samenkomen. De onderliggende behoefte is hetzelfde. The library helps people making sense of their lives. People want to shape, not just collect things.”

‘We empower people’

Op de vraag wat een community librarian eigenlijk is, antwoordde Lankes: “Een librarian! Het is hun taak en missie om de communities slimmer te maken. That’s why I call them missionaries.“ Volgens Lankes gaat het naast deze missie om de juiste methoden/middelen en waarden. “We beschikken over de tools om de samenleving te versterken. We geven immers toegang tot kennis middels boeken, gratis internet, contact met andere mensen en trainingen. We empower people. Daar maken we ons sterk voor. Librarians zijn bouwers. Ze luisteren naar opinies, ontwikkelen een visie. Ze voeren elke dag de dialoog; we gaan over allerlei onderwerpen met elkaar in gesprek. Om slimmer te worden, moet je je éérst realiseren dat je bepaalde dingen níet weet.” Op de vraag welke nieuwe skills nodig zijn om community librarian te worden en hoe daarover op een goede manier discussie kan worden gevoerd, antwoordde Lankes: “Er zijn zeker nieuwe skills nodig, maar kijk vooral samen naar wat al jaren goed gaat in de bibliotheek.” Zoals hij ’s ochtends de studenten al voorhield: “Celebrate the old way you do things, because it gives you the opportunity to do new things.”

De verschillende casussen die behandeld werden, lees je hier!
Case 1: Bibliotheek Rotterdam - Community 14 tot 27-jarigen
Case 2: Bibliotheek Rivierenland - project SamenWel!
Case 3: Bibliotheek Midden-Brabant - meten van sociaal toegevoegde waarde

Meer lezen over David Lankes?

Onlangs publiceerde Cubiss het longread ‘Community Librarians, de Nederlandse praktijk’, geschreven door Frank Huysmans en Nadia Palliser. Een aantal kernbegrippen van Lankes en hun oorsprong in het wetenschappelijke werk van anderen worden toegelicht. Lees het longread via deze link: https://cubiss-longread.nl/community-librarians/

Tip: op Twitter zijn veel tweets terug te vinden over de bijeenkomst onder #masterclassdavidlankes. Volg David Lankes ook via Twitter: @rdlankes. Hoewel hij vrij actief twittert, stelde hij “I hate Twitter. I hope it dies.”

Aanmelden voor opleiding Community Librarian

Vanwege de grote belangstelling uit het hele land start in februari / maart 2018 start een tweede groep met de post-hbo-opleiding Community Librarian. Hiervoor hanteren we géén leeftijdsgrens; alle community librarians (in spe) uit heel Nederland zijn welkom om deel te nemen. Aanmelden kan nog tot 15 december 2017. Neem voor meer informatie contact op met Marjo Frenk: 06 - 20 51 40 73 / m.frenk@cubiss.nl of David Bul: 06 - 20 96 01 77 / d.bul@cubiss.nl.

De masterclass werd georganiseerd door Cubiss Brabant in samenwerking met Rijnbrink.

Meer weten?
Neem contact op met: