06 maart 2018

Cubiss sluit contract met OCLC

Eind vorige maand, tijdens de OCLC-conferentie in Edinburgh, heeft Cubiss een contract gesloten met OCLC voor centrale hosting van het bibliotheekautomatiseringssysteem bicatWise. Daarmee gaat deze toepassing draaien in het datacentrum van OCLC en zorgt OCLC voor alle zaken betreffende inrichting en beheer van de technische infrastructuur en software. Hierdoor kan Cubiss zich nog verder toeleggen op het functioneel beheer en de ondersteuning van het gebruik van deze toepassing bij de bibliotheken.

Ook BiSC brengt bicatWise onder bij OCLC en kiest dus voor dezelfde lijn. Dit maakt het mogelijk dat Cubiss en BiSC in de komende tijd inhoudelijk nauwer samen gaan werken in het ondersteunen van bibliotheken. En het zorgt voor schaalgrootte en een bundeling van kennis.

De overeenkomst met OCLC biedt ook de mogelijkheid om samen met bibliotheken te werken aan de integratie van deze nu nog drie aparte systemen in Limburg, Brabant en Utrecht. Dit leidt tot vereenvoudiging van het beheer en daarmee tot lagere kosten.

Voor meer informatie, neem contact op met Jaap Bulle, manager Digitale Innovatie bij Cubiss en BiSC.

 

Foto: Peter van Eijk (BiSC), Henk Snier (Cubiss) en Saskia Leferink (OCLC).

Meer weten?
Neem contact op met: