30 oktober 2018

Boudewijn van der Lecq naar SPN

Boudewijn van der Lecq neemt met ingang van 1 november 2018 de rol van landelijk Programmamanager Educatie bij SPN op zich. Hij gaat leiding geven aan het SPN-team van de Bibliotheek op School en aan het BoekStart-team van SPN. Het integreren van het thema Mediawijsheid en van de themagroep Mediawijsheid en de verdere invulling van de Doorgaande Leeslijn 0-18 hoort ook bij zijn opdracht. Boudewijn heeft eerder leiding gegeven aan het landelijk team van de Bibliotheek op School voor het voortgezet onderwijs, dus dit werk is niet helemaal nieuw voor hem. Het betekent dat Boudewijn geen programmaleider voor Cubiss Brabant meer zal zijn. Hij zal zich verder bezig gaan houden met het  uitbouwen van de educatieve profilering van Cubiss, samen met de programmaleiders en andere medewerkers.
 
Boudewijn gaat zijn programmaleiderstaak de komende maanden afbouwen. Dit betekent dat Cubiss momenteel werft voor een nieuwe Programmaleider Cubiss Brabant. Bekijk de vacature.