10 februari 2021

BoekStartTrommel Limburg! Doe je mee 2021?

In 2019 zijn we gestart met de pilot van de BoekStartTrommels. Met de BoekStartTrommel stimuleren we het leesplezier in de thuissituatie en wordt het taalaanbod thuis verrijkt. Het is een piketpaaltje tussen de BoekStartKoffer voor ouders van pasgeboren kinderen en de Bibliotheek op school voor ouders van kinderen vanaf 4 jaar. De pilot werd zó succesvol dat we hem konden verlengen naar 2020. 

Hoewel corona afgelopen jaar voor wat vertragingen heeft gezorgd, zijn er toch mooie dingen gebeurd. Daarom willen we in 2021 Limburgse bibliotheken opnieuw de kans geven mee te doen aan dit succesvolle traject.  We nodigen jullie uit om zelf een plan in te dienen waarin de BoekStartTrommel een sleutelrol heeft.

Werkwijze BoekStartTrommel

De BoekStartTrommel is een broodtrommel gevuld met  voorleesmateriaal voor tweejarigen, tips over voorlezen en informatie over de bibliotheek. Het product is gericht op ouders van jonge kinderen.  De trommels kunnen door ouders en hun kind(eren) bij de bibliotheek worden afgehaald. Net als bij het bekende koffertje, gebeurt dit op vertoon van een tegoedbon.  

Hoé deze tegoedbonnen bij de gewenste doelgroep terechtkomen, mogen jullie zelf bepalen. Maak een plan hoe jij dit aan wilt pakken en neem dit als onderdeel mee in je plan. Nadat we alle initiatieven ontvangen en geselecteerd hebben, nemen we contact met je op. 

Hoe kan ik meedoen?  

Tot 15 maart 2021 kun je bij ons een plan indienen. Je doet dit door een mail te sturen naar Hannah Schouten via h.schouten@cubiss.nl. Let wel, we selecteren de plannen aan de hand van een aantal criteria. Initiatieven van Limburgse bibliotheken die eerder nog geen kans hadden deel te nemen aan deze pilot krijgen dit jaar voorrang.

De criteria:
Graag zien wij initiatieven die...  

 • primair gericht zijn op laagtaalvaardige ouders van jonge kinderen (2, 3 jaar);  
 • bijdragen aan het doorbreken van de cyclus van laaggeletterdheid; 
 • bij voorkeur uitgaan van een nieuwe samenwerking (consultatiebureau, kinderopvang, etc.); 
 • de drempel voor bibliotheekbezoek verlagen (met name voor ouders van jonge kinderen); 
 • oók gericht zijn op verduurzaming van het contact met de doelgroep; 
 • duidelijk aantonen dat er is nagedacht over het ophaalgedrag van de ouders: hoe zorg je er als bibliotheek dus voor dat ouders met hun bon de trommel daadwerkelijk komen ophalen? 
 • laten zien dat er plannen zijn voor een effectmeting: hoe wordt bijgehouden hoeveel trommels er aan de doelgroep zijn uitgereikt? 
 • uitgaan van een specifiek geschikt moment om de broodtrommels uit te reiken. Welk moment of welke activiteit is hiervoor geschikt en waarom? 

Deze ronde ligt er extra nadruk op professionalisering en duurzaamheid. We zien daarom graag initiatieven waarin rekening is gehouden met verduurzaming van het traject. Daarbij is het ook van belang om te weten dat, in het kader van professionalisering, aan deelname aan de pilot de mini-workshop ‘Niet alle ouders kunnen voorlezen’ van een uur is gekoppeld. Neem, als je de trommels gaat ontvangen, contact op met Ivette Sprooten via i.sprooten@cubiss.nl om een afspraak te maken voor deze mini-workshop.

We hebben een voorkeur voor initiatieven waarin: 

 • een koppeling met BoekStart Coach (of vergelijkbaar project) is gemaakt; 
 • innovatieve voorstellen (bijvoorbeeld samenwerking met voedselbank) zijn verwerkt;
 • aandacht is voor mediaopvoeding.

Afbeelding4.png

De BoekStartTrommel bestaat uit: 

 • Brief van de bibliotheek aan ouders
 • Voucher voor een jeugdabonnement 
 • Programma voor jonge kinderen van de bibliotheek (door de bibliotheek zelf aan te leveren!) 
 • Setje ansichtkaarten met voorleestips aan de achterzijde (vier kaarten, elke kaart een andere tip)
 • Uitdeelboekje  
 • Vingerpoppetje  
 • Bij de trommel wordt een elastiek geleverd. Bibliotheken kunnen het boek binnen de actie ‘Geef een prentenboek cadeau’ aan de trommel bevestigen.  

Neem voor meer informatie contact op met Hannah Schouten via h.schouten@cubiss.nl. We zijn erg benieuwd naar jullie ideeën! Initiatieven kunnen jullie insturen tot 15 maart 2021.

Meer weten?
Neem contact op met: