30 januari 2020

Boeken voor Veghelse jeugd in jongerencentrum De Kluis

Aftrap van lokale samenwerking bibliotheek en jongerenwerk

Voor jongeren die naar jongerencentrum De Kluis in Veghel komen, is voortaan een ruime selectie boeken beschikbaar om thuis of in De Kluis te lezen. "Zo brengen we passende titels dicht bij de groep die we graag aan het lezen krijgen."
De oorsprong van deze actie was een succesvolle brainstormsessie met jongerenwerkers van ONS Welzijn, bibliotheekmedewerkers van NOBB en een adviseur van Cubiss. 

Wat vooraf ging

Sinds 2017 heeft Cubiss binnen het project Versterken taalvaardigheid extra aandacht voor jeugd en jongeren in een buitenschoolse setting. Hoe kunnen we hen stimuleren om ook in de vrije tijd met taal bezig te zijn? Een vraag die niet makkelijk te beantwoorden is. Onderdeel van het antwoord is in ieder geval 'werk samen met partners'. "En als we het dan over jongeren hebben, zijn de jongerenwerkers een hele belangrijke partner", aldus Cubiss adviseur Goswin Konings. "Er is zoveel overlap in onderwerpen waar zowel jongerenwerkers, als bibliotheekmedewerkers zich mee bezig houden. Denk bijvoorbeeld aan mediagebruik, of persoonlijke ontwikkeling. Beide partijen kunnen elkaar hierin aanvullen, maar deze lokale samenwerkingen zijn helaas nog niet vanzelfsprekend."

Brainstorm jongerenwerk en bibliotheek

In Veghel is in oktober 2019 op initiatief van Cubiss een brainstormsessie georganiseerd. Twee jongerenwerkers van ONS Welzijn, drie bibliotheekmedewerkers, de taalhuiscoördinator en Goswin Konings hebben samen verkend waar samen opgetrokken kan worden. Katja Vermeer (ONS Welzijn): "Ik raad andere gemeentes aan om de samenwerking tussen de bieb en jongerenwerk op te zoeken, want er is veel wat we niet van elkaar wisten. Bijvoorbeeld dat jongeren tot 19 jaar gratis lid mogen zijn van de bieb. Daarnaast kunnen we elkaar versterken rondom actuele thema's. Heel leuk om van elkaar te leren, te proeven en de mogelijkheden te verkennen"

Ook vanuit de bibliotheek zijn de reacties enthousiast. Sonja van den heuvel (medewerker Informatie & Advies, NOBB): "Ik denk dat we elkaar kunnen helpen, aanvullen en versterken. Ik vond de brainstorm in ieder geval heel waardevol!"

Om de samenwerking in Veghel een extra boost te geven heeft het project Versterken taalvaardigheid een bedrag beschikbaar gesteld om een collectie aan te schaffen voor in De Kluis. Inmiddels wordt er ook samengewerkt aan de organisatie van een literatuurfestival voor de jeugd. Bibliotheken en welzijnsorganisatie die interesse hebben in een begeleide brainstormsessie om de samenwerking aan te wakkeren, kunnen contact opnemen met Mirjan Albers

Leesacties

Het thema Jeugd en jongeren: Taalsterker (onderdeel van het provinciaal gesubsidieerde project Versterken taalvaardigheid) heeft in 2019 verschillende leesacties uitgevoerd. Jonge kinderen kregen via de Brabantse Boekstartcoaches exemplaren van Kikker is kikker en Milo ziet de wereld in zwartwit. Basisscholen konden meedoen aan de pilot van de zomerplacemats om op die manier leerlingen in de zomervakantie stimuleren om te lezen. De boekenactie bij jongerencentrum de Kluis is de laatste actie van 2019. We zijn met de leesacties gestart omdat de aanwezigheid van boeken in veel gezinnen geen vanzelfsprekendheid is, terwijl dit wel belangrijk is als we willen dat kinderen en jongeren plezier krijgen in lezen. 

Lees het interview met Goswin Konings en inspirerende voorbeelden in het Kennisdossier Versterken taalvaardigheid.

Meer weten?
Neem contact op met: