18 december 2018

BNB Netwerkdag 13 december 

Op donderdag 13 december kwamen vertegenwoordigers van de Brabantse bibliotheken en Cubiss bij elkaar in De Vier Jaargetijden. Het doel van die ochtend was om met elkaar te verkennen hoe we samen invulling gaan geven aan de projecten zoals we die voor 2019 hebben geformuleerd. Hoe past wat we in het werkplan hebben opgenomen bij de richting die de Brabantse bibliotheken in willen slaan en welke bibliotheken willen op welke thema’s met elkaar samenwerken? 

Bieblab liet mensen met Lego uitbeelden welke doelen ze nastreven voor 2019, vanuit Mediawijsheid was er een gepersonaliseerde queeste. Bij Taalvaardigheid stond de aanpak van laaggeletterdheid centraal en welke stappen we daarin willen zetten, met b.v. de inzet van de Taalexpeditie. Bij Innovatie van de educatieve functie werden plannen gesmeed om in 2019 nog meer kinderen aan het lezen te krijgen en de betrokkenheid van de ouders daarbij te vergroten. 

De komende weken gaan we aan de gang om op basis van de contacten die op de netwerkdag zijn gelegd met de bibliotheken afspraken te maken over het vervolg. Welke bibliotheken willen met elkaar deelnemen in verschillende projecten? Welke inhoudelijke specialisten kunnen elkaar versterken en daarmee het netwerk naar een hoger plan tillen? Hoe kunnen we nog meer verbinding in al onze activiteiten krijgen? Daar is de 13e een mooie aanzet voor gegeven die we graag met jullie uitwerken voor 2019.