09 februari 2017

Beroepsprofiel ‘Community Librarian’

Wat is het profiel van de Community Librarian? Wat zijn diens (hoofd)taken? Vandaag presenteert Marieke Hezemans, projectleider Bieb Lab Brabant bij Cubiss het beroeps- en opleidingsprofiel tijdens de bijeenkomst over ‘Innovatie in de praktijk’ bij de Koninklijke Bibliotheek.

In het profiel – zie de pdf-link onderaan deze pagina – worden de taken en competenties van de community librarian toegelicht. Het verhaal van community librarian Pim illustreert hoe zijn takenpakket eruitziet en hoe hij invulling geeft aan zijn job.

Nieuwe bibliothecarissen
Dat velen in de bibliotheekbranche uitkijken naar de komst van community librarians blijkt ook wel uit de rondgang die werd gemaakt langs enkele mensen in het veld. Er wordt veel van de ‘nieuwe bibliothecarissen’ verwacht; zij moeten de bibliotheken gaan meenemen naar hun nieuwe rol. Een van de reacties, opgetekend in het beroeps- en opleidingsprofiel: “Een community librarian moet zijn oor in de lokale gemeenschap te luisteren leggen en mensen op een ander pad brengen. Naar buiten gaan, letterlijk en figuurlijk.” Marieke Hezemans, projectleider Bieb Lab Brabant: “Er is een groot gebrek aan instroom in de sector en aan vakinhoudelijke opleidingsmogelijkheden voor nieuwkomers en zittende medewerkers. Wij willen innovatie versnellen, vandaar ons initiatief tot deze post-HBO-opleiding.”

Gedachtegoed David Lankes
De nieuwe opleiding is ontwikkeld in samenwerking met Avans+, naar het gedachtegoed en de visie van bibliotheekvernieuwer David Lankes. De kernwaarden van de bibliothecaris worden ‘radicaal anders’, zo stelt hij. De bibliothecaris van de toekomst faciliteert conversatie, dialoog en uitwisseling, opdat nieuwe kennis kan ontstaan.

Eerste lichting van start
In september gaat de eerste lichting studenten van start; hun programma loopt tot en met december 2018. De deelnemers gaan in circa 20 klassikale dagdelen aan de slag met diverse thema’s, waaronder burgerparticipatie, democratisering, collectioneren 2.0, filosofie en wetenschap. Hiervoor zijn gerenommeerde gastsprekers en docenten gevraagd.

Aanmelden tweede editie
Aanmelden kan tot 15 december 2017 via onderstaand formulier. Inschrijvingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst. De opleiding gaat door bij tenminste 15 deelnemers.

Meer weten?
Neem contact op met: