Leesbevordering

Voor consultatiebureau's, kindercentra en scholen is taal- en leesontwikkeling een belangrijk speerpunt waarbij het stimuleren van (voor)lezen een wezenlijk onderdeel is. Onze leesbevorderingproducten ondersteunen leerkrachten en leidsters in hun ambitie om van ieder kind een lezer te maken. De bibliotheek is hierin een belangrijke ketenpartner. (Voor)leesplezier is een gezamenlijk belang en samenwerking ligt voor de hand. Cubiss heeft veel ervaring met het ondersteunen van bibliotheken bij hun samenwerking met het onderwijs en kindercentra. U kunt hiervoor onze verschillende adviseurs educatie raadplegen.

Voor meer informatie over leesbevorderingproducten, kunt u contact opnemen met Leyla Tapan.

Ga direct naar de catalogus.

Kijk hier voor de Boekenlijst Rode Draad 2017-2018.