Vervolgbijeenkomst Leesoffensief Brabant primair onderwijs op woensdag 29 september van 15:00 tot uiterlijk 17:15 uur, online.

De missie van het Leesoffensief Brabant is helder: dat echt alle kinderen en jongeren in Brabant als geletterde jongvolwassenen volwaardig kunnen deelnemen in de samenleving. Voor de verwezenlijking van deze missie is de samenwerking tussen de ketenpartners essentieel. Daartoe organiseren we op woensdag 29 september van 15.00 tot uiterlijk 17.15 uur de vervolgbijeenkomst waarin het primair onderwijs centraal staat:

Lezers maak je SAMEN! - aan de slag met een ambitieuze leesaanpak in het primair onderwijs. 

Deze bijeenkomst is bedoeld voor:

  • Schooldirecties en -bestuur, leescoördinatoren en taalcoördinatoren van het primair onderwijs
  • Wethouders en ambtenaren met portefeuille Onderwijs/Bibliotheken
  • Bibliotheekdirecteuren, educatiemanagers, leesconsulenten/mediacoaches met portefeuille primair onderwijs die actief zijn in beleidsmatige functie