Vervolgbijeenkomst Leesoffensief Brabant op woensdag 16 juni van 15:00 tot uiterlijk 17:15 uur, online.

De missie van het Leesoffensief Brabant is helder: dat echt alle kinderen en jongeren in Brabant als geletterde jongvolwassenen volwaardig kunnen deelnemen in de samenleving. Voor de verwezenlijking van deze missie is de samenwerking tussen de ketenpartners essentieel. Daartoe organiseren we op woensdag 16 juni van 15.00 tot uiterlijk 17.15 uur de vervolgbijeenkomst waarin het voortgezet onderwijs centraal staat:

Lezers maak je SAMEN! - aan de slag met een ambitieuze leesaanpak in het voortgezet onderwijs. 

Deze bijeenkomst is bedoeld voor:

  • Schooldirecties en sectieleiders van het voortgezet onderwijs
  • Wethouders en ambtenaren met portefeuille Onderwijs/Bibliotheken
  • Bibliotheekdirecteuren, educatiemanagers, leesconsulenten/mediacoaches met portefeuille voortgezet onderwijs die actief zijn in beleidsmatige functie