09 februari 2017

Beroepsprofiel ‘Community Librarian’

Wat is het profiel van de Community Librarian? Wat zijn diens (hoofd)taken? Vandaag presenteert Marieke Hezemans, projectleider Bieb Lab Brabant bij Cubiss het beroeps- en opleidingsprofiel tijdens de bijeenkomst over ‘Innovatie in de praktijk’ bij de Koninklijke Bibliotheek.

In het profiel – zie de pdf-link onderaan deze pagina – worden de taken en competenties van de community librarian toegelicht. Het verhaal van community librarian Pim illustreert hoe zijn takenpakket eruitziet en hoe hij invulling geeft aan zijn job.

Nieuwe bibliothecarissen
Dat velen in de bibliotheekbranche uitkijken naar de komst van community librarians blijkt ook wel uit de rondgang die werd gemaakt langs enkele mensen in het veld. Er wordt veel van de ‘nieuwe bibliothecarissen’ verwacht; zij moeten de bibliotheken gaan meenemen naar hun nieuwe rol. Een van de reacties, opgetekend in het beroeps- en opleidingsprofiel: “Een community librarian moet zijn oor in de lokale gemeenschap te luisteren leggen en mensen op een ander pad brengen. Naar buiten gaan, letterlijk en figuurlijk.” Marieke Hezemans, projectleider Bieb Lab Brabant: “Er is een groot gebrek aan instroom in de sector en aan vakinhoudelijke opleidingsmogelijkheden voor nieuwkomers en zittende medewerkers. Wij willen innovatie versnellen, vandaar ons initiatief tot deze post-HBO-opleiding.”

Gedachtegoed David Lankes
De nieuwe opleiding is ontwikkeld in samenwerking met Avans+, naar het gedachtegoed en de visie van bibliotheekvernieuwer David Lankes. De kernwaarden van de bibliothecaris worden ‘radicaal anders’, zo stelt hij. De bibliothecaris van de toekomst faciliteert conversatie, dialoog en uitwisseling, opdat nieuwe kennis kan ontstaan.

Eerste lichting van start
In september gaat de eerste lichting studenten van start; hun programma loopt tot en met december 2018. De deelnemers gaan in circa 20 klassikale dagdelen aan de slag met diverse thema’s, waaronder burgerparticipatie, democratisering, collectioneren 2.0, filosofie en wetenschap. Hiervoor zijn gerenommeerde gastsprekers en docenten gevraagd.

Aanmelden
Het is helaas niet meer mogelijk om aan te melden voor de opleiding die start in september 2017. Wel kunt u zich aanmelden voor de wachtlijst voor de volgende editie. Bij afzeggingen kan mogelijk alsnog worden deelgenomen aan het programma 2017-2018. De opleiding is beschikbaar voor zowel ‘nieuwe instroom’ als voor zittende bibliotheekmedewerkers (van alle leeftijden en ook uit andere provincies). Kijk voor meer informatie over de opleiding op www.cubiss.nl/communitylibrarian

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang en volgende editie(s)? Meld u zich dan aan voor de mailinglist door een mail te sturen aan m.frenk@cubiss.nl.

kb.png

Onderwerpen

Meer weten?
Neem contact op met:

Ontvang deze download

Wil je deze download ontvangen, laat dan hieronder je gegevens achter.